Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plastik Atık

Plastik atıklar, günümüzde çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan ve sıkça kullanılan birçok ürünü içermektedir. Bunlar arasında PET şişeler, ambalaj malzemeleri, su damacanaları ve plastik kutular bulunmaktadır.

Plastik atıkların tarihi, genellikle petrol ürünlerinin petrokimya tesislerinde işlenmesiyle başlar. Türkiye’de plastik ambalaj sektörü, esnek plastiklerden tekstil plastiklerine ve sert plastik ambalaj malzemelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

Plastik atıkların geri dönüşümü, çeşitli avantajlar sağlar:
  • 1 ton plastik atık geri dönüştürüldüğünde, 41 kg sera gazı emisyonu azalır ve 5774 kWh elektrik tasarrufu sağlanır. Ayrıca, enerji tasarrufu oranı %80’e kadar çıkabilir.
  • Doğal kaynaklar korunur ve atık depolama alanlarında tasarruf sağlanır.

Bu nedenlerle, plastik atıkların geri dönüşümü hem çevre hem de ekonomi için büyük önem taşır. Bu süreç, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve çevresel etkilerin azaltılmasını sağlar, böylece daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım oluşturur.

Plastik Atıkların Geri Dönüştürülmesinin Önemi;

Plastik atıkların geri dönüştürülmesi, çevre koruma ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Geri dönüşüm süreci, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi birçok fayda sunar. Ayrıca, plastik atıkların geri dönüştürülmesi, atık depolama alanlarının azaltılmasına ve çevresel kirliliğin önlenmesine katkıda bulunur. Tüm bu nedenlerle, plastik atıkların geri dönüştürülmesi, daha temiz bir çevre ve daha sürdürülebilir bir gelecek için hayati bir adımdır.